Naturbruk

Naturbruk passer godt for deg som vil kombinere din interesse for landbruk, friluftsliv eller hest med muligheten for studiekompetanse, eller for deg som vil ta fagbrev innenfor hest eller landbruk.

Er naturbruk noe for meg?

På naturbruk lærer du om bruk av naturen i yrke og eller fritid. Du bør like å være ute. Du får arbeide med dyr, planter og maskiner. 

Vi har melkeproduksjon i løsdriftsfjøs med melkegrav, sau og hester i egen stall. Vi har verksted med ulike traktorer og maskiner. I tillegg har vi en økologisk hage med grønnsaker og urter, og et lite drivhus.

Hvorfor velge naturbruk? 

På naturbruk lærer du om

  • Matproduksjon
  • Stell av dyr og planter
  • Bruk og stell av traktor og redskaper
  • Naturprosesser
  • Gartnerarbeid
  • Skogsarbeid
  • Friluftsliv, jakt og fiske

Du bør være 

  • Praktisk anlagt
  • Interessert i utendørs arbeid
  • Omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Les mer om naturbruk på vilbli.no

Avhengig av hvilket programområde du velger, gir utdanningsprogrammet yrkeskompetanse eller studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter.

Du kan få arbeid innen flere ulike naturbruksyrker der det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens kretsløp og menneskelig aktivitet. Du kan også få studiekompetanse med fordypning i realfag eller samfunnsfag.

Naturbruk - Utstyrsliste

Hva slags utstyr trenger jeg?

Søk skoleplass

Innhold naturbruk

Fag- og timefordeling

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no.

Til toppen