Påbygging til generell studiekompetanse/ Vg3 studieforberedende Naturbruk

Har du tatt yrkesfaglig utdanning og ønsker å studere videre? Påbygging til generell studiekompetanse og vg3 studieforberedende naturbruk gir deg mulighet til å søke høyere utdanning ved universiteter og høyskoler.

Påbygging til generell studiekompetanse

Gjennom å fullføre og bestå dette programmet oppnår du generell studiekompetanse. Du kan gjennomføre programmet etter at du har:

 • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
 • oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

Fellesfagene: 

 • Historie (140 timer - 5 timer per uke)
 • Kroppsøving (56 timer - 2 timer per uke)
 • Matematikk 2P-Y (praktisk) (140 timer - 5 timer per uke)
 • Naturfag (84 timer - 3 timer per uke)
 • Norsk /samisk (281 timer - 10 timer per uke)

Programfag: 

I tillegg må du velge ett 5-timers programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Ved Tana videregående skole gir vi tilbud om:

 • Samisk historie og samfunn 1
 • Matematikk R1 og  Fysikk F1 kan du følge via nettskolen i Finnmark, på ettermiddagstid. Mer info kommer.
 • Ønsker du andre programfag enn de vi tilbyr, er det mulig å melde seg opp som privatist. 

 

Vg3 Studieforberedende Naturbruk

Om du trives bedre utendørs enn i klasserommet så er kanskje Naturbruk studieforberedende din vei til studiekompetanse.

Er vg3 studieforberedende naturbruk noe for meg? 

Om du vil ha studiekompetanse og er interessert i fag der du får innblikk i naturforvaltning og feltarbeid, så er dette linja for deg.

Fellesfagene:

 • Historie (140 timer)
 • Kroppsøving (56 timer)
 • Matematikk 2P-Y (praktisk) (140 timer)
 • Naturfag (84 timer)
 • Norsk (281 timer)

Felles programfag:

 • Naturforvaltning (140 timer)

 

Innhold i faget Naturforvalting: 

 • Forvaltning av hjortevilt, rovvilt og småvilt.
 • Elgjakt og forvaltning lokalt
 • Verneområder
 • Lovverket
 • Artskunnskap
 • Prøvefiske
 • Friluftsliv og arbeid i felt.
 • Fornuftig og bærekraftig bruk av natur.
 • Kartlegging av bestander
 • Høstingstradisjoner
 • Naturbaserte næringer.

Valgfrie programfag:

Du kan velge mellom disse:

 

Du kan også velge programfag fra de ulike studieforberedende utdanningsprogram. 

Personlige egenskaper

Du bør like å være ute i naturen og være interessert i natur- og miljøspørsmål. I tillegg må du kunne mestre krevende teoretiske fag.

Du kan få arbeid innen flere ulike naturbruksyrker der det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens kretsløp og menneskelig aktivitet.  Du vil også få et godt grunnlag for videre utdanning. 

Veien videre

Dette programområdet gir deg naturforvaltningskompetanse og generell studiekompetanse. Du har da grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Du kan fylle spesielle opptakskrav dersom du velger programfag som matematikk og/eller andre realfag som vi kan tilby gjennom nettskolen.

Vg3 naturbruk studieforberedende gir 0,5 realfagspoeng.

Søk skoleplass