Gårdsbruket

Skolegårdsbruket er det viktigste klasserommet for elevene som går naturbruk. Vi bruker gårdsbruket i størst mulig grad i undervisningen, slik at elevene får muligheten å bli gode praktikere og se sammenhengen mellom teori og praksis.

Tana videregående skole har et gårdsbruk med 18 årskyr, 4 hester, 40 vf sauer og vi driver med kjøttproduksjon på NRF. Skolen har et eget dyrket areal på ca. 300 dekar, pluss at vi leier ca. 200 dekar.

Her finner du mer info om gårdsbruket

Til toppen