Gårdsbruket

Skolegårdsbruket er det viktigste klasserommet for elevene som går naturbruk. Vi bruker gårdsbruket i størst mulig grad i undervisningen, slik at elevene får muligheten å bli gode praktikere og se sammenhengen mellom teori og praksis.

Tana videregående skole har et gårdsbruk med 18 årskyr, 5 hester, 40 vinterfôra sauer og vi driver med kjøttproduksjon på NRF.  I tillegg eier skolen 35 alaska huskyer. 

Skolen har et eget dyrket areal på ca. 300 dekar, pluss at vi leier ca. 200 dekar.