Utviklingsplan

Bærekraftig opplæring i Finnmark – med hjerte rundt eleven og lærlingen

Her finner du hele utviklingsplanen for Tana vgs. 2023-2026 (PDF, 7 MB)

Utviklingsplanens verdigrunnlag springer ut av Opplæringslovens formålsparagraf, de nasjonale utdanningspolitiske målsettingene i Fagfornyelsen, samt Troms og Finnmark fylkeskommunes strategi for videregående opplæring: «Bærekraftig opplæring i Finnmark – med hjerte rundt eleven og lærlingen».

På Tana vgs. ønsker vi å vektlegge de sosiale og miljømessige aspektene i bærekraftsmålene.

Opplæringen skal bidra til at elevene ikke bare utvikler naturglede, respekt for naturen, og klima- og miljøbevissthet, men også opplever et trygt og godt læringsmiljø der alle er inkludert og trives.

Tana vgs. skal være en ressursskole med et særlig ansvar for samisk naturbruk. I tillegg ønsker vi å inkludere et tverrfaglig samisk perspektiv i alle fag.

Gjennom opplæringen skal elevene få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. Det overordnede målet er å styrke og utvikle samisk identitet, språk og kultur blant unge i Tana.