Voksenagronom 24-26. Vi har ledige plasser, så om du er interessert - ta kontakt!

Er du over 25 år og har mer enn 2 års praksis fra naturbruksnæringer? Da kan du søke på voksenagronomutdanning! 

Gjennom 8 helgesamlinger og 1 eksamenssamling, Teamsundervisning og oppgaveløsning knyttet til egen gård mellom samlingene - kan du bli du agronom om to år.  

Oppstart i helga uke 36/24.

Voksenagronomutdanning er en deltidsutdanning for voksne som ønsker å formalisere sin praktiske kompetanse.  Målgruppen er bønder og andre som har behov for utdanning i landbruksfag.

Utdanningen går over 2 år. Til høsten starter vi opp med Vg2 Landbruk og gartnernæring i uke 36/24. Neste høst planlegges oppstart av Vg3 Landbruk

Utdanningen regnes som en fulltidsutdanning og gir rett til stipend og lån fra lånekassen.

Søknadsfrist: Fortløpende fram til 25.8.24

Send søknad på  e- post til tana.vgs@ffk.no så tar vi kontakt! Har du spørsmål eller lurer på om du skal sende inn en søknad - ta kontakt med Kristin Soini mob.  91582264.