Fagskolestudium «Grovfôrbasert husdyrproduksjon i Fjellandbruket», tilpasset det arktiske landbruket.

Rakk du ikke fristen tidligere? Det er nå lagt ut mulighet for å søke på restplasser for studiested Mosjøen og Tana. 

Utdanningen bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket. Sentralt står forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjon av kjøtt og melk fra ku og sau, basert på beiting og dyrking av grovfôr.

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet

  • Driftsledelse og økonomi
  • Planteproduksjon med vekt på grovfôr og beite
  • Husdyrproduksjon
  • Hovedprosjekt

Utdanningen er nettbasert med samlinger over to eller tre dager. Arbeidsformer er: forelesninger, presentasjoner, ekskursjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Sentralt står faglig erfaringsdeling mellom studentene.

Denne utdanningen går over 2 år, og gir 60 studiepoeng. Studiet er et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet, Tana-, Senja-, Sortland og Mosjøen videregående skoler.  Studiested er de nevnte skolestedene.

Oppstart er høsten 2024.

Nedenfor er lenke til studiet (Fagskolen Innlandet). 

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket | Fagskolen Innlandet (fagskolen-innlandet.no)