Landbruk

Landbruk gir en allsidig grunnutdannelse innenfor landbruk, matproduksjon, entreprenørskap, natur og friluftsliv med mulighet for studiekompetanse.  

Er landbruk noe for meg?

På naturbruk lærer du gjennom praktisk arbeid med dyr, planter og maskiner. 

Vi har melkeproduksjon i løsdriftsfjøs med melkegrav, sau og hester i egen stall. Vi har verksted med ulike traktorer og maskiner. I tillegg har vi en økologisk hage med grønnsaker og urter, og et lite drivhus. Vi har foredlingskjøkken der vi foredler både kjøtt og melk. I tillegg har vi potetproduksjon til eget bruk.

Hvorfor velge naturbruk? 

 

På naturbruk lærer du om:

 • å produsere mat fra planter og dyr å utføre arbeid på jordet, i skogen og i fjøset
 • å stelle dyr
 • å kjøre traktor og bli kjent med bruken av ulike redskaper
 • å drive friluftsliv, høste av naturen og fiske hele året
 • drifte gartneri og økohagen
 • å utføre skogsarbeid og vedproduksjon
 • å  forvalte naturressursene på en bærekraftig måte
 • å kartlegge habitater for forskjellige arter
 • å jobbe med fokus på HMS og risikovurdering

Du bør være:

 • Praktisk anlagt
 • Interessert i utendørs arbeid
 • Omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Avhengig av hvilket programområde du velger, gir utdanningsprogrammet yrkeskompetanse eller studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter i en rekke fag. 

 

Søk skoleplass

 

 

Utdanningstilbud innen landbruk

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Du kan bli agronom, eller du kan ta studiekompetanse studere videre på høgskole eller universitet.