Voksenagronom oppstart høsten 2024.

Er du over 25 år, kan du kombinere agronomutdanning med annet arbeid. Gjennom 9 helgesamlinger i året og oppgaveløsninger over internett, bli du agronom på to år.

 Oppstart høsten 2024. Forlenget søknadsfrist til 24.6.

Voksenagronomutdanning er en deltidsutdanning for voksne som ønsker å formalisere sin praktiske kompetanse. Målgruppen er bønder og andre som har behov for utdanning i landbruksfag og naturbruk

Utdanningen går over 2 år. Vi starter opp nettbasert agronomutdanning høsten 2024 med Vg2 Landbruk og gartnernæring, og høsten 2025 med Vg3 Landbruk. 

Utdanningen vil gå fra 01. august 2024  til 30. juni 2026.

Søknadsfrist

Fortløpende fram til 15.mai 2024.  Søknad sendes på  e- post til tana.vgs@ffk.no  

Har du spørsmål eller sliter med å sende inn søknaden så ta kontakt med Kristin Soini  mob.  91582264, eller du kan ta kontakt med tana.vgs@ffk.no eller telefon 78 96 39 00