Tilkallingsvikar i ulike fag – noe for deg?

Har du litt ledig tid? Kanskje studerer du hjemme på grunn av koronasituasjonen? Eller du er kanskje pensjonist med litt tid til overs.  I så fall: Ta en telefon til oss!

 

Vi er på jakt etter tilkallingsvikarer i ulike fag - hovedsakelig fellesfag. I praksis betyr det kroppsøving, norsk, engelsk, naturfag/biologi, matematikk og samfunnsfag / historie. Noe du kan tenke deg å hjelpe oss med?

Om du i stedet har kompetanse knytte til landbruk, hest eller hundekjøring, må du også gjerne ta kontakt hvis du kan tenke deg å prøve deg som lærer i praktisk og eller teoretisk opplæring.

Forutsetning for å kunne være vikar er nødvendigvis kompetanse innenfor fagområdet (formelt krav min 60 stp.). I tillegg må ansatte i skoler og barnehage levere politiattest som er maks 3 måneder gammel før tilsetting. Pedagogisk utdanning er en fordel, men ikke et krav. Lyst til å undervise er viktigere. 

Til toppen