Samisk på Tana videregående skole

Sametinget gir språkmotiveringsstipend til elever i videregående skole som har samisk som fag.  Søknadene for skoleåret 2023/24 kan sendes inn fra 01.01.24 til 22.03.24 kl. 16.00.

Tradisjonell kunnskap

Samisk er viktig for oss og vi er veldig glad for at vi har samisk i nærmiljøet og både elever og ansatte som snakker samisk på skolen.  Du kan også velge det som fag og her kan du lese hva vi kan tilby. 

Samisk som første språk:

Samisk som førstespråk er for elever som har samisk som morsmål. Elever med samisk som førstespråk har en egen læreplan i norsk: norsk for elever med samisk som førstespråk.

Samisk som andrespråk
De som velger samisk som andre språk har tre valg:

  • Samisk som andrespråk - samisk 2; elever som har hatt samisk 2 på grunnskolen, fortsetter med samisk 2 på videregående opplæring.
  • Samisk som andrespråk - samisk 3; elever som har hatt samisk 3 på grunnskolen, fortsetter med samisk 3 på videregående opplæring.
  • Samisk som andrespråk - samisk 4; Dette alternativet er et tilbud for nybegynnere i samisk på videregående opplæring og kan velges kun av elever som ikke har hatt samisk på grunnskolen.

Elever med samisk som andrespråk følger ordinær læreplan i norsk, men er fritatt fra opplæring i skriftlig sidemål.

Sametinget gir tilskudd

Sametinget gir språkmotiveringsstipend til elever i videregående skole som har samisk som fag i videregående skole. De som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

  • kr 10 000 til elever som har samisk som førstespråk
  • kr 6 000 til elever som har samisk som andrespråk – Samisk 2
  • kr 3 500 til elever som har samisk som andrespråk - Samisk 3 eller Samisk 4
  • kr 3 500 til elever som har samisk som fremmedspråk.

 

Mer info og her kan du sende søknad