Kurs i livreddende førstehjelp ved ulykker på gården. TIRSDAG 7.MAI I ALTA, 11-15.30

«Jeg skulle bare….»

Kursinstruktør Morten Kvammen er en erfaren ambulansearbeider og tar utgangspunkt i hva som kan skje på en gård og hvordan handtere dette praktisk i en akuttsituasjon.

TIRSDAG 7.MAI I ALTA, 11-15.30
Sted: Alta – på møterommet i Meieriveien 5, Tine Meierier Alta
Instruktør: Morten Kvammen

Kursets innhold: 

  • Ulykker, egensikkert, risikofaktorer
  • Varsling, først på skadested
  • Høyenergiskader
  • Frie luftveier, sideleie, nedkjøling
  • Blødninger
  • Praktisk HLR/DHLR


Kursinstruktør Morten Kvammen er en erfaren ambulansearbeider og tar utgangspunkt i hva som kan skje på en gård og hvordan handtere dette praktisk i en akuttsituasjon. Det blir øvelser i livreddende førstehjelp og du lærer litt om hvilke skader tunge dyr og redskaper kan påføre kroppen. Kurset er en del av kursserien Tryggere Sammen som er bygget opp på mange menneskers erfaringer med skader og ulykker. «Jeg skulle bare….»


Påmelding/kontakt: marianne.johannessen@ffk.no

Påmeldingsfrist: 30.april kl. 12.00 Kursavgift: 300 kr
Bevertning: Kaffe, te og enkel lunsj


Kurset er støttet av Finnmark fylkeskommune og Finnmark Bondelag
Arrangør: Tana videregående skole, Kursavdelingen -2024