Veksling LOSA Tana

Veksling LOSA Tana tilbyr følgende programområder

Vg1 Teknologi og industrifag

Vg1 Helse og oppvekstfag

Vg1 Elektro og datateknologi

 

Veksling LOSA er et fullverdig videregående skoletilbud basert på lyd/bilde- undervisning og praksis i bedrift på hjemstedet. Elevene deltar i tillegg på samlinger ved Nordkapp videregående skole i Honningsvåg.

Veksling LOSA står for Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet og er underlagt Nordkapp videregående skole. Dette betyr at elevene formelt sett er elever ved Nordkapp videregående skole, men får sin opplæring i Tana kommune. Veksling LOSA Tana er lokalisert til Tana videregående skole. Elevene følges opp lokalt av en veileder som også er kontaktlærer for elevene. LOSA-veileder er ansatt ved Tana vgs.

Mer info om LOSA finner du på Nordkapp vgs. sin hjemmeside.