Veksling LOSA Tana

Veksling LOSA er et fullverdig videregående skoletilbud basert på lyd/bilde- undervisning og praksis i bedrift på hjemstedet. Elevene deltar i tillegg på samlinger ved Nordkapp videregående skole i Honningsvåg.

Tilbud skoleåret 2024/2025:

Vg0 Innføringsklasse/ kombinasjonsklasse

Vg1 Teknologi- og industrifag

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg1 Elektro og datateknologi

Vg2 Veksling - Helsearbeiderfaget

Vg2 Veksling – Barne- og ungdomsarbeider

Vg2 Veksling - Akvakultur

Veksling LOSA står for Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet og er underlagt Nordkapp videregående skole. Dette betyr at elevene formelt sett er elever ved Nordkapp videregående skole, men får sin opplæring i Tana kommune. Veksling LOSA Tana er lokalisert til Tana videregående skole. Elevene følges opp lokalt av en veileder som også er kontaktlærer for elevene. LOSA-veileder er ansatt ved Tana vgs.

Mer info om LOSA finner du på Nordkapp vgs. sin hjemmeside.