Veksling LOSA Tana

Veksling LOSA Tana tilbyr følgende programområder for skoleåret 2022/2023

Vg1 Teknologi og industrifag

Vg1 Helse og oppvekstfag

 

Veksling LOSA er et fullverdig videregående skoletilbud basert på lyd/bilde- undervisning og praksis i bedrift på hjemstedet. Elevene deltar i tillegg på samlinger ved Nordkapp videregående skole i Honningsvåg.

Veksling LOSA står for Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet og er underlagt Nordkapp videregående skole. Dette betyr at elevene formelt sett er elever ved Nordkapp videregående skole, men får sin opplæring i Tana kommune. Veksling LOSA Tana er lokalisert til Tana videregående skole. Elevene følges opp lokalt av en veileder som også er kontaktlærer for elevene. LOSA-veileder er ansatt ved Tana vgs.

Veksling LOSA Tana tilbyr følgende programområder for skoleåret 2022/2023:

Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Vg1 Helse og oppvekstfag

 

 

Mer info om LOSA finner du på Nordkappvgs. sin hjemmeside.

Til toppen