Veksling LOSA Tana

Veksling LOSA Tana tilbyr følgende programområder for skoleåret 2020/2021

Vg1 Teknologi og industrifag

Vg1 Elektro og datateknologi

Vg1 Helse og oppvekstfag

Vg1 Naturbruk - blå linje

Veksling LOSA er et fullverdig videregående skoletilbud basert på lyd/bilde- undervisning og praksis i bedrift på hjemstedet. To ganger i året deltar elevene på samlinger ved Nordkapp videregående skole i Honningsvåg.

Veksling LOSA står for Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet og er underlagt Nordkapp videregående skole. Dette betyr at elevene formelt sett er elever ved Nordkapp videregående skole, men får sin opplæring i Tana kommune. Veksling LOSA Tana er lokalisert til Tana videregående skole. Elevene følges opp lokalt av en veileder som også er kontaktlærer for elevene. LOSA-veileder er ansatt ved Tana vgs.

Veksling LOSA Tana tilbyr følgende programområder for skoleåret 2020/2021:

Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Vg1 Elektrofag

Vg1 Helse og oppvekstfag

 

Veksling LOSA gir også mulighet for vekslingsmodellen innen Helse- og oppvekstfag. Dette er et 4-årig skoleløp med veksling mellom skole og opplæring i bedrift (lærling). Muligheten åpner derfor for å ta hele opplæringsløpet i hjemkommunen.

 

Mer info om LOSA finner du på Nordkappvgs. sin hjemmeside.

Til toppen