Árbediehtu

På Deanu joatkkaskuvla – Tana videregående skole har prosjektet Árbediehtu  vært gjennomført– samisk kunnen om jordbruk og utmarksnæringer.

Samisk språk er veldig rik på begreper for å beskrive landskap, prosesser i natur, dyrekunnen og menneskenaturenDenne kulturelle rikdommen uttrykkes først og fremst muntlig, i den levende fortellingen og i praktisk virksomhet. Det eksisterer også en samisk kultur i forhold til å klare seg med natur og mennesker

Målet til prosjektet har vært å  produsere videoer på samisk, som også skal tekstes til norsk. Det har vært produsert en utstilling, med tekst og bilder. Prosjektkoordinator har vært Jorunn Eikjok som samarbeider med fotograf Ola Røe og ansatte på skolen, samt med samiske ressurspersoner.

Innholdet fra prosjektet vil presenteres her.