Skolens lokaler

Skolen ligger på Birkelund gård i Bonakas i Tana kommune.

Inne på skolen område er det et administrasjonsbygg med klasserom i 2.etasje (A-bygget), kantine (K-bygget) og elevhjem.

Gymsalen forbinder disse tre fløyene med hverandre. I tillegg har vi stall (S), verksted (V), fjøs med et klasserom og et laboratorium (F).

Oasen inneholder opplæringsarena for elever med særskilte behov. 

Natubrukshuset som er i samme bygget er stort sett et lagerrom for undervisningsutstyr/turutstyr for naturbruk.

Skolen har også fire lyd/bildestudioer som er plasser på A1, A4, A7 og K4.