Skolens ledelse og ansatte

Ledelsen ved Tana videregående skole består av:

Rektor Eva Britt Birkenes

Rektor har det overordnede ansvar for driften av skolen. Rektor har hovedansvaret for at elevene får den undervisninga de har krav på i henhold til opplæringsloven.

Assisterende rektor Dag Flage

Assisterende rektor er rektors stedfortreder. Assisterende rektor har ansvaret for eksamen, vitnemål, skoleadministrative systemer, fag og timefordeling og er også IKT-ansvarlig.

Driftsleder Laila Johannessen

Driftsleder har ansvaret for skolens gårdsbruk, vedlikehold av bygninger og maskiner. 

Kontorleder Janne Johansen Bjørklund

Kontorleder har ansvaret for sentralbordet, post, arkiv, regninger og regnskap.

Finn ansatt