Skolens ledelse og ansatte

Ledelsen ved Tana videregående skole består av:

Rektor Eva Britt Birkenes

Rektor har det overordnede ansvar for driften av skolen. Rektor har hovedansvaret for at elevene får den undervisninga de har krav på i henhold til opplæringsloven.

Assisterende rektor Dag Flage

Assisterende rektor er rektors stedfortreder. Assisterende rektor har ansvaret for eksamen, vitnemål, skoleadministrative systemer, fag og timefordeling og er også IKT-ansvarlig.

Driftsleder Laila Johannessen

Driftsleder har ansvaret for skolens gårdsbruk, vedlikehold av bygninger og maskiner. 

Kontorleder Janne Johansen Bjørklund

Kontorleder har ansvaret for sentralbordet, post, arkiv, regninger og regnskap.

Finn ansatt

Til toppen