Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er vårt skoleadministrative system.

Logg inn i Visma InSchool

Velg din skole i listen for å logge inn. Du finner kun offentlige videregående skoler i Finnmark i listen.

Tjenesten krever innlogging:

 • Elever og lærere logger inn med Feide-konto eller ID-porten.
 • Foresatte logger inn med ID-porten.

Hvilke skoler finner du i listen over?

I listen over finner du bare offentlige videregående skoler i Finnmark fylkeskommune. 

Hvilke opplysninger kan elever se i VIS? 

I VIS har du tilgang til blant annet:

 • din timeplan
 • informasjon om din klassetilhørighet
 • kontakt- og faglærere
 • registreringer av fravær
 • anmerkninger
 • vurderinger
 • eksamensoppmeldinger
 • standpunkt- og eksamenskarakterer

Du kan også melde om:

 • fravær
 • søke om fritak i fag (sidemål og kroppsøving)
 • tilrettelegging på eksamen
 • fratrekk av fravær

Hvordan får elever tilgang til VIS? 

Som elev i Finnmark logger du inn på VIS med din Feide-konto (brukernavn og passord). Innen skolestart mottar du en SMS hvor du får informasjon om å aktivere din Feide-konto.  

Hvilke opplysninger kan foresatte se?

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år har tilgang til opplysninger om elevens

 • personalia
 • klasser og grupper
 • timeplan
 • kontaktopplysninger
 • historikk (totalt fravær, termin- og sluttkarakter i orden og atferd, termin- og sluttkarakterer i fag.)
 • mine søknader

Vi gjør oppmerksom på at noen tilganger er begrenset for foresatte. Dette av hensyn til personvernet. Det gjelder detaljerte opplysninger om orden og atferd, fravær, vurderinger og eksamenstrekk.

Hvordan får foresatte tilgang til VIS? 

VIS henter informasjon om elevenes foresatte fra Folkeregisteret (FREG). Foresatte som er registrert med foreldreansvar i FREG, overføres med navn og folkeregistrert adresse. 

Av hensyn til personvernet kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra Folkeregisteret til Visma InSchool. Elever over 18 år kan etter samtykke tillate skolen å gi foresatte tilgang til VIS. I slike tilfeller må foresatte registreres manuelt.

Foresatte har kun tilgang gjennom nettleser, ikke gjennom app. 

Registrering av foresattes kontaktinformasjon

I venstremenyen, under elevens kontaktopplysninger, får foresatte tilgang til elevens opplysninger i VIS. Der kan foresatte registrere og oppdatere e-postadresse og mobilnummer/telefonnummer.

Det er viktig at foresatte registrerer dette, slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.

Introduksjonsvideoer

Får du ikke logget på Visma InSchool?

 • Hvis du ikke får logget deg på Visma InSchool, kan du først prøve å tømme nettleserloggen.
 • Hvis det ikke fungerer, prøv å bytte passord på https://passord.tffk.no/

Hvis du fremdeles ikke får logget på, ta kontakt med it-ansvarlig ved din skole.

VIS-ansvarlig på skolen kan også gi veiledning om andre feil med Visma InSchool.

Last ned app

Last ned Visma InSchool-app til telefon eller nettbrett.

Målet med Visma InSchool er å møte de videregående skolenes framtidige behov ved å:

 • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
 • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
 • digitalisere framtidens skoleadministrasjon og gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
 • redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter
 • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på