Fravær

Fra og med skoleåret 2022/2023 er fraværsreglementet gjeninnført. Dette betyr at elevene må ha legeerklæring ved sykdom for å få dokumentert fraværet sitt.

Fravær

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende.

Det er viktig å huske på at alt fravær skal telle med når en beregner fraværsprosenten. Noe fravær kan unntas, men det må dokumenteres. Gjeldende fraværsgrense er 10 prosent udokumentert fravær. Dersom du overskrider fraværsgrensen har du likevel rett til vurdering, men uten karakter.

Søknad om fratrekk av dokumentert fravær gjøres i VIS.

Fraværsreglementet finner du her