Bussrute

Skolen kjører egen buss som transporterer eleven som bor i Tana til og fra skolen.

Elever som bor mer enn 6 km. fra skolen har rett til gratis skoleskyss. Forskjellen fra i grunnskolen er at du selv må søke skoleskyss hvert skoleår. Nytt reglement for skoleskyss i Finnmark finner du her og du søker om skoleskyss her. Dette gjelder også elever på LOSA-Tana. Hvis du ikke får til, kan Arnt-Roger hjelpe deg ved skolestart.

Bussruten er som følger:

Avgang fra Tana vgs. kl. 6.30 (mandag-fredag). 

Avgang fra Tana vgs. kl. 7.10 (tirsdag- fredag).

Bussrute

Bussrute
STOPPESTED TIDSPUNKT (mandag-fredag)
Båteng 07.30
Tana bru 07.50
Diddigeaidnu 07.52
Tana bru 2 07.54
Holmfjell 08.02
Boftsa 08.10
YX 08.13
Båteng -Tana videregående skole

 

Bussavgang fra Tana vgs. etter skoleslutt

Bussavgang fra Tana vgs. etter skoleslutt
Dag Tidspunkt Tidspunkt
Mandag: 14.00 15.40
Tirsdag: 14.00 15.40 (LOSA-uker)
Onsdag: 15.40
Torsdag: 14.00 15.40
Fredag: 12.00 14.00