Rettigheter og plikter

Som elev i videregående skole har du en rekke rettigheter og plikter etter ulike lover og regler.

Her kan du lese om dine rettigheter

Som elev har du også plikter

Ifølge opplæringsloven skal eleven, lærlingen og lærekandidaten møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læreren og instruktøren får grunnlag til å vurdere elevens, lærlingens og lærekandidatens kompetanse i faget. 

Manglende frammøte og aktivitet kan påvirke karaktergrunnlaget ditt. Har du sykdom som påvirker frammøtet og aktiviteten din, må du avtale med skolen hvordan situasjonen din kan ivaretas. 

Utover dette har du plikter som du kan lese mer om i ordensreglementet.

Artikkelliste