Karriereveiledning

Hva kan karriereveileder hjelpe deg med?

  • Karriereveiledning vedrørende framtidig utdanning og yrke
  • Skole- og fagvalg
  • Søkning til videregående utdanning og høyere utdanning
  • Hjelpe deg i gang igjen hvis skolemotivasjonen svikter

Viktige søknadsfrister

  • 01. - 15. september og 15.01 - 1.februar: Oppmelding til privatisteksamen
  • 1. februar: Søknad om individuell vurdering, fortrinnsrett og søknad for minoritetsspråklige til videregående opplæring
  • 1. februar: Løpende opptak til folkehøgskoler
  • 1. mars: Ordinær søknad til videregående opplæring
  • 1. mars: Enkelte studier samt søknad om spesiell vurdering ved opptak til universiteter og høyskoler
  • 15. april: Ordinær søknad ved opptak til universiteter og høyskoler

 

Nyttige lenker