Sosialpedagogisk rådgiver

Sosialpedagogisk rådgiver skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring.

Dette gjelder dersom du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din og dine sosiale forhold på skolen. Rådgiveren kan blant annet hjelpe deg med å:

  • klarlegge problemene og omfanget av dem
  • kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for hjelpeinstanser
  • finne og formidle kontakt med de rette hjelpeinstansene

     Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste samarbeider blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten.