Skolehelsetjenesten

Noen ganger kan man ha behov for å snakke med en voksen uten at man har et spesielt problem.

Du kan ta opp hva du selv ønsker av små eller store ting, helsesykepleier gir råd, støtte og veiledning f.eks i forhold til:

 • Fysisk og psykisk helse 
 • Skoleproblem/fravær
 • Ernæring/Spiseproblematikk
 • Rusproblematikk
 • Familievansker
 • Mobbing/ensomhet
 • Søvn
 • Tristhet/sorg
 • Kjærlighet
 • Seksuell helse
 • Henvise videre i hjelpeapparat og til lege ved behov

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon til helsestasjon i Tana kommune: 45 51 77 17
Kontaktinformasjon til lege: 45 51  77 00

Tana videregående skole har samarbeid med Tana kommune om helsetjenester.