Skolehelsetjenesten

Noen ganger kan man ha behov for å snakke med en voksen uten at man har et spesielt problem.

Du kan ta opp hva du selv ønsker av små eller store ting, helsesøster gir råd, støtte og veiledning f.eks i forhold til:

Fysisk og psykisk helse (Se lenke under artikkel)
Skoleproblem/fravær
Ernæring/Spiseproblematikk
Rusproblematikk
Familievansker
Mobbing/ensomhet
Søvn
Tristhet/sorg
Kjærlighet
Seksuell helse
Henvise videre i hjelpeapparat og til lege ved behov

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Tana videregående skole har samarbeid med Tana kommune om helsetjenester. 


For tiden er det ingen helsesykepleier ved skolen
Siden blir oppdatert når ny avtale blir gjort.


Kontaktinformasjon til helsestasjon i Tana kommune: 45 51 77 17
Kontaktinformasjon til lege: 45 51  77 00
 

Til toppen