Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) gir råd og veiledning til deg mellom 15 og 24 år som ikke er i arbeid, i videregående opplæring eller i lære.

Oppfølgingstjenesten er en gratis rådgivingstjeneste som både ungdom eller foresatt kan kontakte.

OT følger opp alle ungdommer som: 

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt mot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontraken.

Hva kan OT bidra med? 

Er du usikker på hvilke muligheter du har både innenfor og utenfor videregående opplæring, kan OT være en viktig samtalepartner.

OT gir informasjon om ulike måter du kan gjennomføre videregående opplæring, for eksempel ved å kombinere arbeid/praksisplass og utdanning.

OT tar utgangspunkt i dine behov og interesser, og lager sammen med deg en plan for videre opplæring eller arbeid.

Les mer om OT-tiltakene på fylkeskommunens nettside

Kontakt OT

Siv Anita Pedersen - kontor 2 over kantina. Telefon 46815061