Elevrådet for dette skoleåret er valgt

Elevrådet er et viktig organ for elevmedvirkning og elevdemokratiet. Gjennom elevrådsarbeidet kan elevene fremme sine saker om forhold som angår skolen.  Vi ønsker elevrådet lykke til med den viktige jobben.

 

 

Alle ungdomsskoler og videregående skoler skal ha elevråd som jobber med blant annet læringsmiljø, arbeidsforhold og velferden til elevene. Dette står i opplæringsloven § 11-2 og § 11-6.

Elevrådet skal snakke for alle elevene på skolen. Er du med i elevrådet har du derfor ansvar for å ta viktige saker fra klassen din, til elevrådet og videre til skoleledelsen.