Viktig informasjon til din skriftlige privatisteksamen våren 2024

Informasjon til privatister som skal avlegge eksamen høsten 2023.

Om læreplanen:

Her finner du informasjon om eksamen i ditt fag:

Informasjon om faget

Fra og med våren 2022 er eksamenene etter ny læreplan (LK20) heldigitale. Det betyr at du MÅ ta med deg egen datamaskin for å kunne avlegge eksamen. Du kan ikke skrive for hånd i disse fagene. 

Det er spesielle krav til utstyr samt tekniske minstekrav til datamaskinen du skal benytte under eksamen. Det er viktig at du påser at du har med deg utstyret du trenger til eksamen, samt at dette er oppdatert i henhold til kravene.  

Krav til utstyr

Om forberedelser til eksamen:

Forbered deg til eksamen

Ta fag som privatist

Om hjelpemidler undereksamen:

Hjelpemidler under eksamen

Dersom du ikke kan møte på eksamen:

Fravær og avmelding

Du kan lese om privatisteksamen her:

Eksamen for privatister

Husk å sjekke privatistportalen, der fremgår det når og hvor du skal møte til eksamen:

Privatistportalen

Sensur:

Fellessensuren for våreksamen er den 18. - 20. juni 2024 - karakterene vil bli offentliggjort etter denne datoen. Du ser karakterene dine i privatistportalen.

Oppmøte er klokken 08.30 i hovedinngang - nærmere informasjon står på informasjonstavla.

Ved ytterligere informasjon ta kontakt med skolen eller send epost til eksamen@tffk.no