Vitnemål og kompetansebevis

Ta kontakt med skolen dersom du trenger karakterutskrift, kompetansebevis eller nytt vitnemål.

Tlf: 78 96 39 00 eller på e-post: tana.vgs@tffk.no