Søk om rom på elevhjemmet skoleåret 23/24

Trenger du et sted å bo neste skoleår? Søk rom på elevhjemmet allerede nå.

Du som skal begynne på Tana vgs til høsten kan søke om rom på elevhjemmet allerede nå. Det gjør du ved å sende en e-post til tana.vgs@tffk.no. I e-posten skriver du hvilken klasse du har søkt på i tillegg til navn og annen nødvendig info.

Første tildeling av hybler foretas ca. 15. juni. Du som får rom vil få beskjed via telefon/SMS eller e-post. Andre tildeling av rom gjøres i uke 32. 

Tildeling av rom gjøres under forutsetning av at du får skoleplass ved Tana vgs. Du som søker etter 15. juni, eller ikke får hybel ved første tildeling, vil bli tatt med i vurdering ved tildeling i uke 32.

Til toppen