Ser du etter sommerjobb?

Vi trenger ferievikar i hagebruket, på gårdsbruket og på renhold / elevhjem, i perioden uke 25 til 33.

 

Eksempler på arbeidsoppgaver i hagebruk / gårdsbruk er plenklipping, luking, vanning, slått, stell av husdyr, forefallende vedlikeholdsarbeid mm. 

Det vil også være behov for vikar på elevhjemmet i forbindelse med klargjøring av rom for utleie til bryllup og under Helsesportsuka.

Skolen vil søke om tilskudd til sommerjobb via nav. Denne ordningen gjelder ungdom / unge voksne fra 16-29 år og forutsetter at søker har meldt seg arbeidsledig. Derfor vil du som har meldt deg arbeidsledig hos nav, bli prioritert ved tilsetting.

Søknadsfrist: mandag 23.5.22. Ber om at du i søknaden informerer om hvilke uker du kan jobbe i sommer. Søknaden sendes på e-post. 

Til toppen