Språk

 
Aktuelt
Opplæring i OLK-web på Tana vgs

 

 

Opplæring i OLK- web for lærlinger, lærekandidater, veiledere og andre interesserte

 

Tana vgs er en godkjent Inn på tunet bedrift. 

Inn på tunet  tar utgangspunkt i gården, der gården er arena for positive opplevelser. 

 

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre stilte med representanter til skoledebatten ved Tana vgs.

 

 

Vg1 Naturbruk er dratt til fjells.

De skal bli kjent med hverandre, de skal lære og klare seg ute i naturen og de skal sette opp leir og gå en fin dagsmarsj hver dag. 

Elev som klipper hund.

 

Elever kan etter søknad til skolen få tillatelse til å ha hund / ”burdyr” på elevhjemmet. Katt, edderkopp, ilder, reptiler og lignende tillates ikke. 

Om du ønsker å ta med deg hesten din, så har vi stallplass. 

Elevene padler i Tanaelva like nedenfor skolen


Har du ennå ikke helt bestemt deg hva du skal gjøre til høsten? Vi har noen få ledige plasser. 

 

 

Når du har fått skoleplass, kan du søke stipend og lån fra lånekassen. 

Tankefull elev

Mangler du noen fag for å få studiekompetanse eller fagbrev? Da har du muligheten å ta de fagene hos oss på Tana videregående skole. 


10.klassingene i Finnmark er straks ferdig med 10 års grunnskole. For mange betyr det at de må flytte hjemmefra og bo på hybel for å ta videregående skole. Elevene fra Nesseby har fått kurs på Tana videregående skole i "How to hybel"!