Vg3 Studieforberedende Naturbruk

Om du trives bedre utendørs enn i klasserommet så er kanskje Naturbruk studieforberedende din vei til studiekompetanse.

Er vg3 studieforberedende naturbruk noe for meg? 

Om du vil ha studiekompetanse og er interessert i fag der du får innblikk i naturforvaltning og feltarbeid, så er dette linja for deg.

Innhold i programfagene:

 • Forvaltning av hjortevilt, rovvilt og småvilt.
 • Elgjakt og forvaltning lokalt
 • Verneområder
 • Lovverket
 • Artskunnskap
 • Prøvefiske
 • Friluftsliv og arbeid i felt.
 • Fornuftig og bærekraftig bruk av natur.
 • Kartlegging av bestander
 • Høstingstradisjoner
 • Naturbaserte næringer.

Fellesfagene:

 • Historie (140 timer)
 • Kroppsøving (56 timer)
 • Matematikk 2P-Y (praktisk) (140 timer)
 • Naturfag (84 timer)
 • Norsk (281 timer)

Felles programfag:

 • Naturforvaltning (140 timer)

Valgfrie programfag:

Du kan velge mellom disse

 • Friluftsliv 1 (140 timer)
 • Feltarbeid i naturbruk (140 timer)

Du kan også velge programfag fra de ulike studieforberedende utdanningsprogram.

 

Personlige egenskaper

Du bør like å være ute i naturen og være interessert i natur- og miljøspørsmål. I tillegg må du kunne mestre krevende teoretiske fag.

Du kan få arbeid innen flere ulike naturbruksyrker der det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens kretsløp og menneskelig aktivitet.  Du vil også få et godt grunnlag for videre utdanning. 

Søk skoleplass

 

Veien videre

Dette programområdet gir deg naturforvaltningskompetanse og generell studiekompetanse. Du har da grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Du kan fylle spesielle opptakskrav dersom du velger programfag som matematikk og/eller andre realfag som skolen 

Er du interessert i å ta realfag, ta kontakt med karriereveileder Renate Westlien. 

Til toppen