Naturbruk - landbruk

Naturbruk -med fokus på landbruk passer godt for deg som vil kombinere din interesse for landbruk, matproduksjon, natur og friluftsliv med mulighet for studiekompetanse. 

Er naturbruk - landbruk noe for meg?

På naturbruk lærer du om bruk av naturen i yrke og eller fritid. Du bør like å være ute. Du får arbeide med dyr, planter og maskiner. 

Vi har melkeproduksjon i løsdriftsfjøs med melkegrav, sau og hester i egen stall. Vi har verksted med ulike traktorer og maskiner. I tillegg har vi en økologisk hage med grønnsaker og urter, og et lite drivhus.

Hvorfor velge naturbruk? 

På naturbruk lærer du om:

 • å produsere mat fra planter og dyr å utføre arbeid på jordet, i skogen og i fjøset
 • å stelle dyr
 • å kjøre traktor og bli kjent med bruken av ulike redskaper
 • å drive friluftsliv og fiske hele året
 • å utføre gartner/hagearbeid
 • å utføre skogsarbeid og vedproduksjon
 • å  forvalte naturressursene på en bærekraftig måte
 • å kartlegge habitater for forskjellige arter
 • å jobbe med fokus på HMS og risikovurdering

Du bør være:

 • Praktisk anlagt
 • Interessert i utendørs arbeid
 • Omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Les mer om naturbruk på vilbli.no

Avhengig av hvilket programområde du velger, gir utdanningsprogrammet yrkeskompetanse eller studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter.

Du kan få arbeid innen flere ulike naturbruksyrker der det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens kretsløp og menneskelig aktivitet. Du kan også få studiekompetanse med fordypning i realfag eller samfunnsfag.

Søk skoleplass

 

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Du kan bli agronom, eller du kan ta studiekompetanse studere videre på høgskole eller universitet. Les mer på vilbli.no.

Til toppen