Språk

 

To nye spennende studietilbud; Dyreassisterte aktiviteter og Kvalitetsrevisor i landbruket

Nye studietilbud ved Hvam videregående skole og Fagskolen Innlandet.

Neste oppstart til fagskolen er høsten 2020. Ordinær søknadsfrist er 15.april.

Klikk for stort bilde 

Kvalitetsrevisor i landbruket 
Debio, Matmerk og flere revisormiljøer har allerede i dag et stort behov for formelt utdannede kvalitetsrevisor. I fremtiden vil det bli behov for nye og bærekraftige måter å produsere mat på, med høye krav til kvalitetssertifisering. Dette øker behovet for kvalitetsrevisorer.
Kvalitetsrevisro i landbruket er et yrkesrettet, nettbasert høyere utdanning ved Fagskolen Innlandet, studiested Hvam. Vi samarbeider med Senja vgs/Troms landbruksfaglige senter, Gibostad (PDF, 375 kB) med gjennomføring av studiet både mht nettstudier og gjennomføring av øvelser. Les mer her. 
 
Dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet
Tilbud der samspill mellom dyr og mennesker inngår, krever en tverrfaglig og helhetlig tilnærming der både dyras velferd og menneskenes behov blir ivaretatt. Dette studiet retter seg mot personer som bruker dyr i samspill med mennesker. Målet er å skape arenaer for mestring og mening som kan gi økt livskvalitet og gode opplevelser i hverdagen. Les mer her. 

Kontaktperson

78 96 39 92