Språk

 

LOSA Tana tilbyr følgende programområder for skoleåret 2020/2021

Klikk for stort bilde Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Vg1 Elektrofag

Vg1 Helse og oppvekstfag

LOSA er et fullverdig videregående skoletilbud basert på lyd/bilde- undervisning og praksis i bedrift på hjemstedet. To ganger i året deltar elevene på samlinger ved Nordkapp videregående skole i Honningsvåg.

LOSA står for Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet og er underlagt Nordkapp videregående skole. Dette betyr at elevene formelt sett er elever ved Nordkapp videregående skole, men får sin opplæring i Tana kommune. LOSA Tana er lokalisert til Tana videregående skole. Elevene følges opp lokalt av en veileder som også er kontaktlærer for elevene. LOSA-veileder er ansatt ved Tana vgs.

LOSA Tana tilbyr følgende programområder for skoleåret 2020/2021:

Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Vg1 Elektrofag

Vg1 Helse og oppvekstfag

 

LOSA gir også mulighet for vekslingsmodellen innen Helse- og oppvekstfag. Dette er et 4-årig skoleløp med veksling mellom skole og opplæring i bedrift (lærling). Muligheten åpner derfor for å ta hele opplæringsløpet i hjemkommunen.

 

Mer info om LOSA finner du på Nordkapp vgs. sin skole.

Kontaktperson

LOSA-veileder/karriereveileder/adjunkt med tilleggsutdanning
78 96 39 10