Språk

 

Ledig stilling - vikariat for fagarbeider i fjøset- 100 % stilling

Bildet viser skiltet ved veien sommerstid, med kviger på beite. - Klikk for stort bilde

 

 

Vi trenger vikar for fagarbeider i fjøset i 100 % stilling i perioden 1.11.19 til 31.8.20.

Søknadsfrist er 6.september 2019.

 

Arbeidsoppgaver

- foring og stell av/tilsyn med storfe og sau
- samarbeid med faglærere om opplæring av elever
- veiledning av elever som har fjøspraksis
- annet forefallende arbeid og vedlikehold, hovedsakelig knyttet opp mot skolens dyr og fjøs/stall

Krav til kompetanse

Minstekrav til formell kompetanse: Agronom
Må ha førerkort til traktor og beherske bruk av landbruksmaskiner
Grunnleggende datakompetanse forventes
Beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Den som skal tilsettes må trives med å arbeide med ungdom.

Viktige personlige egenskaper er:
- ordenssans og samarbeidsevne
- vilje til å ta ansvar
- evne til å takle endringer
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Andre opplysninger

Fagarbeiderne arbeider i 3 ukers turnus. Nærmeste overordnede er driftsleder på gårdsbruket.
Ved tilsetting må politiattest ikke eldre enn 3 måneder legges frem.

Les hele utlysningen her. 

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt Tana videregående skole tlf. 78963900

Kontaktperson

Rektor
78 96 39 04
Laila Johannessen
Driftsleder
78 96 39 19