Språk

 

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Elevråd, illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde

Yrkesfaglig fordypning (YFF) skoleåret 2019-2020

YFF-faget skal gi hver enkelt elev mulighet til å bli grundigere kjent med et mulig framtidig yrke innenfor programområde Naturbruk.

Elever på Vg1 skal ha 168 timer YFF og elever på Vg2 skal ha 253 timer med YFF pr skoleår.

Undervisningen er lagt til mandagene dette skoleåret. I tillegg kommer 3 uker arbeid i bedrift for Vg2 klassene.

Du som går på Vg2 og vet at du ønsker å gå ut i lære neste år, bør bruke ukene til å prøve ut aktuelle lærebedrifter. Da kan bedriften bli kjent med deg – og du med den.

For deg som har samisk som 1. eller 2. språk går YFF timer til dette faget (45 timer pr år).  Du kan velge mellom samisk som 1. språk / 2. språk.

Valg av YFF

Dette skoleåret kan dere velge mellom følgende fag:                                

 • Brukshund («halv dag». Timene samles og gjennomføres på dagtid, kvelder / helger)                                                                                
 • Stallarbeid og ridning (halv dag – kan også bli noen kvelder / helger)             
 • Friluftsliv (5 t)                                                                                         
 • Landbruk;
  • fjøsarbeid (halv dag / hel dag annen hver uke)                                    
  • teknikk / arbeid på verkstedet (halv dag / hel dag annen hver uke)    
 • Arbeid i bedrift inkludert løpskjøring med hund (se nedenfor*)                     
 • Fellesfag:
  • Naturfag (m/Vg3P)                                                                     
  • Ta fag fra www.askundervisning.no (da må du ta eksamen som privatist)
  • Lese på egenhånd og ta fag som privatist

OBS – om du ikke består eksamen vil du ikke få fullført skoleåret.  Da risikerer du at du ikke kommer inn på Vg2 / Vg3 neste skoleår.                      

* Et alternativ for deg som ikke ønsker å velge noen av fagene, er å lage egen YFF-læreplan (med veiledning fra skolen) for arbeid i bedrift gjennom året – evt. trening av eget hundespann. Det krever at du klarer å følge opp en avtalt plan om loggskriving og rapportering på avtalte tema - og at du klarer å rydde tid gjennom uka, eks 2 ettermiddager pr uke evt en dag pr helg. Om du ønsker denne løsningen må du sende en søknad til skolen om det.

 

Her kan du se litt av det elevene gjør i de ulike YFF'ene: 

YFF Brukshund

Kontaktperson

Bjørn Munkebye
Adjunkt/Naturforvalter
78 96 39 22
Tore Johansen Helistø
Lærer
78 96 39 17
Tonje Kristine Halvari
Lærer
78 96 39 15
Vedlikehold
78 96 39 08
Lærer
78 96 39 06
Lærer/miljøarbeider
78 96 39 41