Språk

 

Fortsatt ledige plasser! Voksenagronomutdanning - oppstart høsten 2020

  Klikk for stort bilde

Voksenagronomutdanning er en deltidsutdanning for voksne som ønsker å formalisere sin praktiske kompetanse. Målgruppen er bønder og andre som har behov for utdanning i landbruksfag og naturbruk. 

Utdanningen går over 2 år. Vi starter opp nettbasert agronomutdanning høsten 2020. Skoleåret 2020/2021 Vg2 Landbruk og gartnernæring, og skoleåret 2021/2022 med Vg3 Landbruk.  

Samlinger:

Opplæringen er basert på samlinger 9 ganger i året med todagers samlinger, praktiske øvelser, selvstudie og obligatoriske innleveringsoppgaver i programfagene i Vg2 og Vg3.

 • 1.året Vg2 fagene produksjon og tjenesteyting, forvaltning og drift
 • 2. året Vg3 fagene gårdsdrift, plante- og husdyrproduksjon, utmark og kulturlandskap
 • Valgfrie programfag: traktor og maskiner – gjennomføres på Vg2, økonomi og driftsledelse – gjennomføres på Vg3.

Les mer her.

Eksamen gjennomføres like i etterkant av siste samling.

Studietur:

Det planlegges studietur for unge Bønder til Irland i løpet av skoleåret 2020/2021. 

Inntakskrav:

 • Fylt 25 år inntaksåret
 • Driver egen gård, tilknyttet et gårdsbruk, arbeider innen landbruk, har planer å ta over gård eller skal jobbe innen landbruk.

Om du har erfaring fra landbruket er det mulig å søke realkompetansevurdering og tas inn direkte på Vg3 Landbruk. Om du føler du ikke oppfyller kravene /realkompetanse eller du ikke fyller inntakskravene så ta kontakt med skolen så sjekker vi dette.

 

Annen praktisk info:

 • Bøker lånes ut av skolen
 • Utdanningen er gratis
 • Vernesko / -utstyr til arbeid på gårdsbruket og til motorsagopplæring må hver enkelt holde selv
 • Det er behov for bærbar PC
 • Det kan søkes stipend og lån i lånekassen
 • Overnatting på samlingene – må ordnes av elevene. Kan avtales på Tanahus eller i Rustefjelbma 
 • Kost på samlingene - kan organiseres av skolen eller ordnes på egen hånd

 

Søknadsfrist:

 Det er fortsatt ledige plasser.  Send e- post til tana.vgs@tffk.no  Du vil så motta en bekreftelse med info om hvordan registrere seg.

 

 

Har du spørsmål, ta kontakt:

 tana.vgs@tffk.no eller telefon 78 96 39 00

Kontaktperson

78 96 39 92