Språk

 

VG3 LANDBRUK

 Med fullført og bestått Vg3 landbruk oppnår du yrkestittelen agronom. Bildet viser skiltet ved veien sommerstid, med kviger på beite. - Klikk for stort bilde

Undervisningen for landbruk inneholder:

 • Mer planlegging og ansvar i praksis.
 • Lage gjødselsplan
 • Ta autorisasjonsbevis (plantevernsertifikat)
 • Ta varme arbeiderkurs
 • Forstå avls- og fôrplaner
 • Være med å utarbeide avls-og fôrplaner
 • Være med på kåring
 • Forvaltning av utmarksressurser og få innblikk i kulturminner
 • Være med på småvilt- og elgjakt
 • Lære om videreforedling av kjøtt og fisk
 • Bruk og vedlikehold av maskiner og redskaper
 • Forstå økonomi i ulike produksjoner, investeringer og regelverk
 • Bedriftsbesøk med forskjellige- og alternative driftsformer er også viktig for å få et bredt innblikk i næringa og mulighetene.

Når du er utdannet agronom kan du være selvstendig næringsdrivende på egen gård eller annen landbruksbedrift og du vil  være profesjonell arbeidstaker innen gårdsarbeid. 

Kontaktperson

Rektor
78 96 39 04