Språk

 

VG2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING

Bildet viser skiltet ved veien sommerstid, med kviger på beite. - Klikk for stort bilde

Det andre året på Naturbruk bygger på det du har lært året før.

Du fordyper deg og får flere kunnskaper og større ferdigheter.

 

Det stilles større krav og det forventes at du tar mer ansvar for egen læring dette året.

 

 Hva kan vi tilby på Tana Videregående skole

 • Praksis og øvelser i skolens fjøs
 • Dyrking av grovfôr i arktiske forhold
 • Individuell helge- og ettermiddagspraksis i fjøs sammen med fagarbeidere
 • Bruk og vedlikehold av skolens traktorer og redskaper
 • Kulturlandskapspleie
 • Våronnarbeid
 • Delta på fagmøter sammen med andre bønder

Noe av innholdet i programfagene:

Forvaltning og drift

 • Økonomi og regnskap
 • Drive naturbruk på lag med naturen
 • Entreprenørskap
 • Ungdomsbedrift
 • Landbrukspolitikk
 • KSL

Produksjon og tjenesteyting

 • HMS dokumentasjon
 • Lov- og regelverk
 • Fordøyelse og næringsstoffer
 • Fôrmidler og fôrplanlegging
 • Dyrevelferd og forebyggende helsearbeid
 • Praktisk stell av husdyr
 • Produktkvalitet
 • Fôrproduksjon
 • Potet- og grønnsaksproduksjon
 • Økologisk landbruk
 • Energi og miljø
 • Praktisk bruk av traktorer og redskaper

 

 

Kontaktperson

Lektor
78 96 39 13
Rektor
78 96 39 04