Språk

 

VG1 NATURBRUK

Klikk for stort bilde

 

 

Første året på Naturbruk lærer du litt om alt. Du lærer grunnleggende stell av husdyr, du lærer om traktor og maskiner.

Det du lærer i første klasse skal du ta med deg videre som basiskunnskap til bruk i andre og tredje klasse.

Her kan du lære om:

 
å produsere mat fra planter og dyr
å utføre arbeid på jordet og i fjøset
å stelle dyr
å kjøre traktor og bli kjent med bruken av ulike redskaper
å drive friluftsliv, jakt og fiske
å utføre gartnerarbeid
å arbeide i skogen
 
Programfagene på vg1 :
  • Naturbasert aktivitet 
  • Naturbasert produksjon
 
 
 
På Vg1 Naturbruk kan du velge mellom 2 retninger
Retning landbruk
Retning hest
 
 
Valget vil føre til at du i praksistimene vil få mer undervisning av den retning du har valgt. 

 

Retning Hest:


På retning hest fordyper vi oss innen hestefaget. Vi begynner på høsten med drift av beiter, klargjøring av stall og luftegårder før vinteren. Utover høsten og vinteren jobber vi mye med drift av stall, fôring og stell av hester, hovpleie og sykdomslære. På våren er det følling, tilvenning og utslipp på beite. Gjennom hele året driver vi med trening av hest på forskjellige måter, både kjøring, litt ridning og arbeid fra bakken.
 

Retning Landbruk:

I landbruk fordyper vi oss innen landbruksfaget. Vi følger årstiden med gjøremål som naturlig skjer på et gårdsbruk. Vi begynner på høsten med innhøsting, drift av beiter og sauesanking. Seinhøstes fortsetter vi med fjøsdrift der vi lærer oss stell av forskjellige fjøs. Ettervinter er det litt skogsdrift og vedproduksjon, våren er det lamming og utslipp av sau på beite. Vi planter ut grønnsaker og vedlikeholder bygninger og gjerder. Ellers prøver vi å få være med på det som naturlig skjer på et gårdsbruk til de forskjellige årstider. 

                         

 

Kontaktperson

Tore Johansen Helistø
Lærer
78 96 39 17
78 96 37 55