Språk

 

Árbediehtu prosjektet

Klikk for stort bilde

På Deanu joatkkaskuvla – Tana videregående skole har vi igangsatt prosjektet Árbediehtu – samisk kunnen om jordbruk og utmarksnæringer.

Grunnen til dette, er at samisk språk er veldig rik på begreper for å beskrive landskap, prosesser i natur, dyrekunnen og menneskenaturen. Denne kulturelle rikdommen uttrykkes først og fremst muntlig, i den levende fortellingen og i praktisk virksomhet. Det eksisterer også en samisk kultur i forhold til å klare seg med natur og mennesker

Målet vårt er å produsere en rekke videoer på samisk, som også skal tekstes til norsk. Det skal også lages en utstilling, med tekst og bilder. Prosjektkoordinator er Jorunn Eikjok som samarbeider med fotograf Ola Røe og ansatte på skolen, samt med samiske ressurspersoner.

Vi er i gang med å dokumentere samisk sauehold i Stuorravuonna – Karlebotn. Samisk jorbrukskultur skal dokumenteres i Hillágurra.

Innen utmarksnæringer, så skal vi fokusere på samisk bålkultur. Det fins minst 25 begrep for ”bål” på samisk, hver av dem er som egne fortellinger. Áilen Nigá – Máhtte, Mathis N. Eira er reineier og kommer hit fra Karasjok for å demonstere samisk bålkultur gjennom hele året.

 

Det vi ønsker å oppnå med Árbediehttu er at elevene og barnehagebarn skal få økt kunnskap om samisk kulturarv og kunnen innen jordbruk og utmarksnæringer.

Vi ønsker også å skape varige arenaer på Deanu joatkkaskuvla – Tana videregående skole for formidling av árbediehtu.

Når Árbediehtuprosjektet er ferdigstilt, så er tanken at vi skal lage presentasjoner og arrangement på skolen for ulike målgrupper om samisk kulturarv og kunnen om jordbruk og utmarksnæringer.

Kontaktperson

Rektor
78 96 39 04