Språk

 

Bransjestandard Hest


Klikk for stort bilde

 

 Kurset vil bli kjørt på Tana videregående skole, fredag 20. mars 2015.

 Bransjestandard hest

 
Det vil nå være mulig å ta første del av bransjestandard hest på Tana videregående skole, 20. mars 2015. 
 
Kursholder er Torgeir Svalesen som til daglig driver Fjellrittet i Jotunheimen. Han er utdannet agronom, hovslager og kjøreinstruktør 2 og kurs som "aktivitetsleder for reiselivsnæringen" og et lengre førstehjelpskurs må også nevnes som en del av utdanningen. 
 
Kurset er første trinn i søknadsprosessen for de som ønsker å være med. 
 
Hvordan bli med i Bransjestandard hest?
  1. Bedriftslederen består et nettbasert HMS-kurs som inkluderer en fire timers samling
  2. Bedriftslederen gjør en egenrevisjon av egen bedrift
  3. Matmerk kommer på bedriftsbesøk og skriver rapport
Når rapporten fra besøket (3) er godkjent har din bedrift lov til å bruke logoen Godkjent hestevirksomhet på alt fra stallveggen, til nettsider, sosiale medier, markedsføringstiltak, søknader, brev osv.
 
 
Dere må gjerne komme flere fra samme bedrift på samlingen, og det er bare positivt om de ansatte i bedriften samarbeider om å gjennomføre nettdelen. 
 
Kursprisen er kr 2000,- pr bedrift og inkluderer et kursbevis for gjennomført lovpålagt HMS kurs. En del av kursdeltagerne har gjennomført HMS-kurs tidligere og er allerede med i KSL (kvalitetssystem i landbruket). Denne gruppa har fått tilbud om å gjennomføre bare nettdelen.
 
Kurset starter fredag 20.mars kl 1500-1900
Sted: Tana videregående skole, adm.bygg, 2. etg.
 
Ta kontakt med Moy Susanne Birkenes mob.46419273 eller send mail til tanavgs@ffk.no for nærmere info og påmelding. 
 
Bransjestandard hest er en del av kvalitetssystemet i landbruket (KSL). Ordningen administreres av Matmerk i samarbeid med Norsk Hestesenter. Godkjente bedrifter har rett til å bruke logoen Godkjent hestevirksomhet.
Mer info om de to kursdelene:
 
Bransjestandard hest del 1 
 
Hva er bransjestandard hest? Litt historie, dagens ordning
Hvordan gjennomføre del 2 på nett? 
HMS gjennomgang av temaer som er viktige for hestenæringen   
Internkontroll, Gjennomgang av Bransjestandarden
Hva kan næringa gjøre for å øke omdømme i samfunnet?  
Refleksjoner rundt etikk og moral
Oppsummering, spørsmål, avslutning 
 
Bransjestandard hest del  2
 
Gjennomføres på nett.
Selvstendig arbeid med oppgaver.
Egenrevisjon
Avsluttende prøve
 
Fullført kurs del 1 og del 2 gir kompetansebevis for gjennomført HMS kurs for ledere.
Kurset er obligatorisk for alle som vil søke om å være med i Bransjestandarden.
 
 
 

Kontaktperson

Lærer/miljøarbeider
78 96 39 41