Bibliotek

Skolen har en boksamling og et utvalg av forskjellige tidsskrifter.

Boksamlingen og tidsskriftsamlingen er lokalisert i kjelleren på administrasjonsbygget. Skolen låner ut bøker som eleven skal ha innenfor de forskjellige fagene.