Visjon og verdier

Hentet fra regional plan for kompetanse i Finnmark: "Utdanning er ikke en kostnad. Det er en investering."

Med bakgrunn i dette søker skolen å legge tilrette for skreddersøm av hver enkelt elevs utdanning knyttet til Naturbruk - enten målet er fagbrev/fagutdanning, generell eller spesiell studiekompetanse.

Pedagogisk plattform: Den gode Finnmarksskolen (PDF, 2 MB)