Språk

 

Praktisk HMS-kurs

fredag 11. oktober 2019, 09.00 - 12.30

Informasjon

Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy. Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk. God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

Kurset Praktisk HMS-arbeid fra Norsk Landbruksrådgiving er tilpasset landbruket og tilfredsstiller kravet til HMS-opplæring som Arbeidstilsynet og KSL har satt (§3.5 Arbeidsmiljøloven og punkt 2.9.1 i KSL standard 2 HMS).

Opplæringskravet gjelder når man har ansatte og/ eller avløsere ansatt hos landbrukstjenester. Kravet er ikke bare knyttet til om en har faste ansatte men gjelder også ved tilfeldig hjelp, familiehjelp, byttearbeid med naboer osv. Gjennomført opplæring skal dokumenteres.

Kurset kombinerer undervisning med lærer og egenstudier. I kurset jobber vi konkret med bevisstgjøring og forståelse av HMS-arbeidet på egen gård. 
 

Kurset er delt i tre og er på totalt 12 timer.

Del 1. Veiledning i gruppe med lærer og med fokus på grunnleggende HMS, holdninger og motivasjon. Ca. 3 timer.

Del 2. E-læring. Egenstudier på internett. Ca. 6 timer.

Del 3. HMS i praksis og vernerunde -  kursdag i gruppe med lærer, praktisk gårdsvandring med etterfølgende drøfting av løsninger, systemforståelse og organisering. Ca. 3 timer.

 

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Temaer i kurset:

- Hva er HMS
- Støy
- Ulykkesrisiko
- Psykisk helse
- Ergonomi
- Andre næringer
- Tiltak og rutiner
- Opplæring og beredskap
- Brann- og el. sikkerhet
- Arbeidsgiveransvar
- Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Pris på kurset: Kr. 4000,- pr deltaker.

For medlemmer i NLR med HMS avtale gis det rabatt. 

TANA, Tana Videregående Skole, Bonakas
11. Oktober 09:00 – 12:30
Påmelding her.
Eller til Vidar Aastrøm
Vidar.aastrom@nlr.no
Mobil: 96224942

Les mer om kurset her. 

Sted

Tana videregående skole
Birkelund 44,  Bonakas,  9845 Tana

Tlf.: 78963900
Faks : 78963901

(post): tanavgs@ffk.no

URL: http://www.tana.vgs.no

Kontakt

Norsk landbruksrådgivning
 

URL http://

Forfatter

Vidar Aastrøm

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk