Skole- og fraværsreglement

Reglementene gjelder for alle elever ved fylkeskommunes videregående skoler i Finnmark. Fra 1. august 2024 erstatter skolereglement det som i dag er ordensreglement.

Ordensreglement

Gjelder fram til 1. august 2024.

Les ordensreglementet for videregående skoler i Finnmark

Skolereglement

Gjelder fra 1. august 2024.

Les skolereglement for videregående skoler i Finnmark