Kontaktlærer

En viktig medspiller i samarbeidet mellom elev, skole og hjem er kontaktlæreren. Kontaktlæreren er den som møter eleven jevnlig, og som har det primære ansvaret for elevoppfølgingen av sine kontaktelever.

Disse er kontaktlærere i 2022/23:

Vg1 Naturbruk: Ester Katrine Aronsen Elverum

Vg1 Hundekjøring: Kari Thomassen

Vg2 Landbruk og gartnernæring og hundekjøring: Ronny Jolma Sveberg

Vg2 Heste-og dyrefag: Tonje Halvari

Vg3 påbygg og naturbruk: Fredrik Dahlen

Til toppen