Kontaktlærer

En viktig medspiller i samarbeidet mellom elev, skole og hjem er kontaktlæreren.

Kontaktlæreren er den som møter eleven jevnlig, og som har det primære ansvaret for elevoppfølgingen av sine kontaktelever.

Her vil det komme en liste over kontaktlærerne ved skolen:

Til toppen