Kontaktlærer

En viktig medspiller i samarbeidet mellom elev, skole og hjem er kontaktlæreren. Kontaktlæreren er den som møter eleven jevnlig, og som har det primære ansvaret for elevoppfølgingen av sine kontaktelever.

Disse er kontaktlærere i 2023/24

Vg1 Naturbruk og arktisk friluftsliv: Bjørn Munkebye

Vg1 Landbruk: Ester Katrine Aronsen Elverum

Vg1 Hundekjøring: Kari Thomassen

Vg2 Landbruk og gartnernæring, hundekjøring og heste-og dyrefag: Fredrik Dahlen