Informasjon til privatister våren 2023

Informasjon til privatister som skal avlegge eksamen våren 2023.

Eksamen våren 2023

Eksamensdag, eksamensdato og oppmøtetidspunkt ser du inne i Privatistportalen. Privatistportalen åpner for oppmelding den 15.01.2023 og stenger 01.02.2023 klokken 23.55 

Privatistportalen

Her ser du også oppmøtetidspunkt når dette er publisert. Generelt sett er oppmøtetidspunkt klokka 08.30 på skriftlig eksamen. Møt i hovedinngang på administrasjonsbygg så blir du vist til eksamenslokalet.

Enkelte skriftlige eksamener har forberedelse. Dette ser du i oversikten over eksamensdatoer for skriftlig eksamen på Utdanningsdirektoratet (sentralt gitt) eller hos VigoIKS (lokalt gitt). Forberedelsen kan du laste ned klokken 09.00 forberedelsesdagen.

Muntlig eksamen for privatistene vil i hovedsak bli avviklet i april og første halvdel av mai. Vær oppmerksom på at muntlige privatisteksamener kan bli avholdt på ettermiddagstid. 

 

Forberedelse

Datoer for sentralt gitt eksamen våren 2023

PC

Du kan ta med din private pc på eksamen. Det er svært viktig at den er oppdatert med siste versjon av programvare. Du må teste at all programvare du har bruk for virker i frakoblet modus (uten nettverk). Du får instrukser for hvordan du kan logge inn og hvilket nettverk du skal bruke av eksamensvaktene.

Eksamen etter ny læreplan skal løses digitalt (unntatt matematikk), så det er viktig at alt av programvare som er nødvendig er installert og fungerer. Sjekk også om tekst/regneark-programmene fungerer uten nettilgang.

Hjelpemidler til eksamen.

Generelt sett er alle hjelpemidler tillatt på eksamen, unntatt kommunikasjon – dette innebærer at det ikke er lov å bruke mobiltelefon, åpent nettverk og kommunikasjon med andre kandidater.

Det er en del nettressurser som er tillatt å bruke under eksamen. Nettverket er åpnet for dette, men vær oppmerksom på at det kan ta litt tid å åpne enkelte nettsteder.

Nettressurser

Generell informasjon om eksamen som privatist finner du på fylkeskommunenes hjemmeside. Husk å ta med gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort, pass eller id-kort)

.Eksamen som privatist.

Informasjon om klage og klagebehandling

Til toppen