Språk

 

Sosial pedagogisk veiledning

Sosialpedagogisk rådgiving skal hjelpe den enkelte elev til å finne seg til rette i opplæringen. Den skal hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle problemer som kan ha betydning for elevenes opplæring og sosiale forhold på skolen.

Les mer

Kontaktinformasjon

Aina Pavel

Telefon 78963926/46957468

aina.pavel@ffk.no