Språk

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er for elever, lærlinger og lærekandidater som opplever at deres utfordringer gjør det vanskelig å følge den ordinære opplæringen i skole eller bedrift. Foresatte, lærere og andre på skolen eller i lærebedriften kan også kontakte PPT.

Kontaktinformasjon

Aina Pavel

Telefon 78963926/46957468

aina.pavel@ffk.no

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)