Språk

 

Oppfølgingstjenesten (OT)

Veileder og hjelper ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid.

Les mer

Kontaktinformasjon

Siv Anita Pedersen

Telefon: 78963927 /46815061

siv.anita.pedersen@ffk.no